About Us

Princelube (Asia) Pte Ltd เป็นผู้ถือใบอนุญาตสำหรับแบรนด์  Prince Lubricants สำหรับเอเชียยุโรปตะวันออกกลาง แอฟริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์โดยใช้สูตรจาก  Prince USA Princelube (Asia) Pte. Ltd. นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้บริการ  OEM สำหรับผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์  Princelube (Asia) Pte. Ltd. จำกัด ด้วยความก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมตามที่ตลาดต้องการ หรือเกินความต้องการของตลาดโลก อีกทั้ง Prince Lubricants ได้รับการรับรองจากสถาบัน SAE  และมีใบอนุญาต API

 

Princelube น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูง 100% คิดค้นสูตรด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้  P-9 และ P-12  ester  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่นน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดกลางและความเร็วสูงน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมน้ำมันไฮดรอลิกที่ป้องกันการสึกหรอ

 

40,000 ด้วยโรงงานผลิตขนาดพื้นที่ ตารางฟุต ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 9001 ทำให้ Princelube (Asia) Pte Ltd  ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีการใช้งานในภูมิภาคเอเชีย และเริ่มขยายไปสู่ตลาดประเทศตะวันออกและเอเชียกลาง ประเทศที่ริษัทได้ส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายแล้ว ได้แก่ แอลจิเรีย ดูไบ อินเดีย จีน พม่า ไทย และมาเลเซีย อีกทั้งบริษัทยังมีแผนกวิจัย และพัฒนาที่ทันสมัย เพื่อวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ดีที่สุด

 

100% สำหรับประเทศไทย บริษัทกุลจินต์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ด้วยปณิธานที่ต้องการให้คนไทยได้ใช้น้ำมัยเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง คุ้มราคา ช่วยถนอมเครื่องยนต์ และรักษาสิ่งแวดล้อม เราจึงเลือกที่จะเน้นทำการตลาดในกลุ่มน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ และน้ำมันเครื่องที่สังเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของบริษัท